Joblinks.dk

Find ledige jobs.

Vil du sætte dit præg på it-arkitekturen i VIA?

Job i Århus

Digitalisering med fokus på it-arkitektur
I takt med at de digitale muligheder vokser, øges antallet af it-systemer og dermed også kompleksiteten.
For at sikre den bedst mulige digitale understøttelse af VIAs kerneopgave, er der brug for et sammenhængende og veldesignet it-miljø. Dette kræver et vedholdende og udviklingsorienteret fokus på it-arkitekturen. Derfor søger VIA nu en dygtig og udviklingsorienteret it-arkitekt.

Sæt aftryk på VIAs samlede it-miljø
VIAs it-arkitekturarbejde tager afsæt i Den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA). Med udgangspunkt i FDA og arkitekturreolen, skal der være en sammenhængende, veldokumenteret og situationstilpasset tilgang til it-arkitekturarbejdet, hvad enten det er enterprisearkitektur, dataarkitektur eller systemarkitektur. Der er en forventning om, at vi kan se synlig sammenhæng fra arkitekturarbejdet til udviklingen og vedligeholdelsen af VIAs samlede it-miljø.

De centrale arbejdsopgaver er:

  • Udvikle og vedligeholde VIAs arkitekturmodel, herunder sikre synergi og sammenhæng i it-arkitekturen på forskellige niveauer (fx enterprise, data, system)
  • Samarbejde med interessenter om indarbejdelse af arkitekturkomponenter både i digitalisringsprojekter og i daglig drift
  • Udarbejde arkitekturdokumenter som fx diagrammer, politikker, retningslinjer mv. samt sikre løbende arkitektur-dokumentation.
  • K...