Joblinks.dk

Find ledige jobs.

Er det dig, der skal væres vores nye §85 medarbejder i Socialpsykiatrien Vordingborg?

Job på Sydsjælland

Vil du være med til at støtte psykisk sårbare borgere i at blomstre som mennesker? - Så kunne du være den medarbejder vi søger.

Vi søger 3 medarbejdere, som enten er uddannede som ergoterapeut, pædagog, sygeplejerske eller sosu assistent. Det er et stort plus hvis du har psykiatrisk erfaring og trives med målgruppen.

Hvem er vi?
§85 jf. Serviceloven, er et visiteret tilbud til personer, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Vi er en del af Center for Socialpsykiatri Vordingborg.

Din dag
Som medarbejder i §85 teamet består din daglige arbejdsdag i morgenmøde, hvor dagens opgaver koordineres/sparring. Borgerbesøg formiddag og eftermiddag samt løbende dokumentation.

Omdrejningspunktet for arbejdet er kerneopgaven, som leveres med høj kvalitet og udvikling for den enkelte borger.

Din kerneopgave:
Du støtter borgeren i at bevare og udvikle egne ressourcer. Indsatsen planlægges og udføres med udgangspunkt i borgerens ressourcer, og via en samarbejdsorienteret faglig, struktureret og målrettet indsats.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang og lægger vægt på at motivere borgeren til udvikling. Vi tager afsæt i den personlige recovery og psykosociale rehabilitering.
Vores pædagogiske metode er KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis).

Vi har adres...