Joblinks.dk

Find ledige jobs.

Administrativ medarbejder til Kriminalforsorgen i Frihed Næstved

Job på Sydsjælland

KiF Næstved har ansvaret for tilsyn og kontakt med kriminalforsorgens dømte uden for fængsler og arrester og fører tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte.

Desuden er det KiF, der udarbejder personundersøgelser af sigtede før deres sag behandles i retten, ligesom KiF deltager i det almindelige kriminalpræventive arbejde i samfundet.

Du vil blive den 4. medarbejder i det administrative team. Et team der udfører de administrative opgaver, der knytter sig til tilsynsopgaven og personundersøgelser i et tæt samarbejde med afdelingens 21 socialrådgivere.

Som en del af det administrative team har man ud over de direkte administrative opgaver også opgaver som kontrol og tæt dialog med samfundstjenestesteder, kontakt til anklagemyndigheden, indkøb af kontorartikler mv.

Dine opgaver vil bl.a. være

 • Journalisering af post
 • Daglig ekspedition af sager, herunder administrativ fuldbyrdelse af domme
 • Sekretærfunktion for afdelingens sagsbehandlere
 • Kontakt til klienter og samarbejdspartnere
 • Telefonpasning
 • Indkøb og kontering

Vi forventer, at

 • Du er kontoruddannet
 • Du er fagligt velfunderet og struktureret
 • Du har gode samarbejdsevner, er serviceminded og fleksibel
 • Du har lyst til at arbejde med samfundets udsatte grupper
 • Du kan formulere...