Joblinks.dk

Find ledige jobs.

Sagsbehandler til Afdeling for Psykiatri og Handicap

Job på Sydsjælland

Afdeling for Psykiatri og handicap er en spændende afdeling inden for det specialiserede socialområde for voksne. Vi søger en sagsbehandler til vores Psykiatriteam.

Psykiatriteamet har ansvaret for sagsbehandling, afgørelser og opfølgning af aktivitetstilbud, socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, botilbud, hjælperordninger, og ledsagerordninger efter serviceloven.

Vi er et selvstændigt myndighedsteam med 6 sagsbehandlere inklusiv en teamkoordinator. Vi arbejder med ansøgninger fra voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, typisk psykiatriske udfordringer, udviklingshæmning eller autismespektrum forstyrrelser. Vores team er kendetegnet ved høj faglighed, nysgerrighed, tillid, respekt, ansvarlighed og selvstændighed. Vi vægter også at have det sjovt sammen, når vi er på arbejde.

Digitale løsninger spiller en væsentlig rolle i løsningen af teamets opgaver, hvor vi har god erfaring med digitale møder og ser det som et redskab til samtale med mange samarbejdspartnere med et lille tidsforbrug, da vi slipper for kørsel i vores store geografiske kommune.

Vi har et hyggeligt kontormiljø i det gamle rådhus i Stege, der ligger skønt midt i den flotte natur på Møn, og vi er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads, hvor der er mulighed for hjemmearbejde.

Du har følgende faglige og personlige kvalifikationer:

  • Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler, visitator eller ha...