Joblinks.dk

Find ledige jobs.

Lærer til Møn Skole, Stege afdeling

Job på Sydsjælland

Er du fagligt dygtig, har du tæft for specialpædagogisk virke og inkluderende læringsmiljøer og vil du indgå i forpligtende kollegiale læringsfællesskaber, så er Møn skole stedet for dig.

På Møn skole, Stege afdeling, har vi en stilling ledig til besættelse pr. 1.8.21.

Vi har brug for en indskolingslærer, som kan undervise i flere af eller alle følgende fag: dansk, idræt, engelsk, billedkunst, historie og kristendom.

På Møn skole har vi et eksplicit børnesyn:

Børn har potentiale for livsduelighed

  • Alle børn er unikke og ligeværdige.
  • Alle børn har ressourcer og udviklingspotentiale.
  • Alle børn er en del af fællesskabet og bidrager positivt.
  • Alle børn oplever glæde, tryghed og anerkendelse.
  • Alle børn mødes med tydelige forventninger og ambitioner.
  • Børns handlinger giver mening for dem selv.

Børnesynet motiverer vores didaktik og pædagogik i undervisningen og i skoleklubben.

Vores elever er som udgangspunkt organiseret i klasser, men en del af tiden kan klasserne både være samlæst og holddelt. Teamsamarbejde er højt prioriteret og opfattes som omdrejningspunktet for undervisningens tilrettelæggelse og arbejdet med elevgruppen – alle lærere og pædagoger er tilknyttet selvstyrende team.

På Møn Skole får du:
  • Et professionelt læringsfællesskab og en mento...