Joblinks.dk

Find ledige jobs.

Autismecenter Storstrøm pædagog 30 timer

Job på Sydsjælland

Autismecenter Storstrøm søger pædagog 30 timer ugentlig til Individuelt børnetilbud (skærmet) botilbud for børn.

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse.

Botilbuddet individuelt børnetilbud, er for børn og unge i aldersgruppen 6 – 18 år, med særligt støtte behov, og hvor ud ad reagerende adfærd kan forekomme i hverdagen som udtryksform. – pt. Bor der et barn på afdelingen.

Stillingen er på 30 timer ugentligt.

Arbejdstiden ligger primært i eftermiddags– og aftentimerne, hver anden weekend samt på helligdage.

Arbejdsmetoderne bygger på TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Vi tilbyder dig:

  • Et fagligt pædagogisk miljø, som hele tiden er under udvikling og forandring.
  • Faglige kollegaer som du kan sparre og udvikle dig fagligt sammen med.
  • Indflydelse og ansvar.
  • Kursus i grundlæggende viden om autisme samt andre relevante kurser.
  • Supervision.
  • Tilbud om specialpædagogisk diplomuddannelse.
  • En stor organisation med mange forskelligartede opgaver.

Løn efter gældende overenskomst også fastholdelses- og rekrutteringstillæg efter 3 måneder.

Vi forventer at du:
  • Er pædagog-uddannet og har faglig interesse i at arbejde med børn og unge med ...