Joblinks.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Forretningsorienteret controller til Økonomienheden

Job i Odense

Vi tilbyder
En spændende stilling, hvor du kommer til at medvirke til fortsat udvikling af Socialstyrelsens controllerfunktion, herunder risikostyring og udvikling og vedligehold af Socialstyrelsens økonomiske kontrolsystem. Kan du lide at arbejde i højt tempo og have mange udviklingsopgaver? Har du det økonomiske overblik? Så er her en enestående mulighed for at bruge din faglighed i et uformelt miljø med høje faglige ambitioner.

Stillingsbeskrivelse
Socialstyrelsens controllerenhed blev oprettet primo 2018 til varetagelse af revision af EU-fondsmidler. Revision af denne EU-fond, FEAD, er en af stillingens større opgaver. Det er derfor en stor fordel, hvis du har erfaring med EU-revision, eller øvrig regnskabsrevision.

Stillingen er siden vokset til at omfatte proaktiv controlling, opfølgning på forretningsmæssige udfordringer og varetagelse af større tværgående koordineringsopgaver.

Socialstyrelsen har tillige gennem de seneste år arbejdet med udvikling af et koncept for tværgående risikostyring. Som controller vil du få mulighed for at bidrage til videreudvikling af konceptet for risikostyring, herunder formidle konceptet til fagligt ansvarlige projektledere, kontorchefer, direktionen mv.

Stillingen omfatter derudover bl.a. arbejdsopgaver som:

  • Videreudvikling og drift af kontrolsystem på økonomiområdet.
  • Koordinering og opfølgning på Rigsrevisionens revisione...